Redskab

MarvinSketch – vejledninger og opgaver

Vejledning og gode råd i forbindelse med brugen af MarvinSketch - et program, der kan tilgodese mange aspekter af den digitale kompetence.

Formål

Eleven skal kunne:

  • Anvende digitale værktøjer, herunder fagspecifikke og matematiske i en konkret faglig sammenhæng.

Fra vejledningen:

"I det skriftlige arbejde i bioteknologi trænes eleverne i hensigtsmæssig brug af fx CAS-værktøjer og andre faglige digitale værktøjer i forbindelse med skriftlig formidling".

 

Introduktion

MarvinSketch er et program til tegning og visualisering af kemiske strukturer. Programmet kan fx anvendes som supplement til molekylbyggesæt, idet der kan laves flotte 3-dimensionelle effekter. MarvinSketch er meget brugervenligt og er fx velegnet i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale og elevrapporter. 

MarvinSketch kan hentes til Windows, Macintosh og Linux samt i en platformuafhæn­gig version.

 

Forberedelse

Download MarvinSketch her

Du skal kontakte MarvinSketch for at få en gratis brugerlicens tilsendt. Nærmere information findes på Chemaxons hjemmeside. Du kan også læse mere om installation og administration af MarvinSketch i det vedhæftede bilag. 

Opgaver og vejledninger

V. Anders Almlund Osted, Rysensteen Gymnasium, og Keld Nielsen, Køge Gymnasium - Februar 2024

V. Anders Almlund Osted, Rysensteen Gymnasium, og Keld Nielsen, Køge Gymnasium - Februar 2024

Gennemførelse

Materialet kan fx anvendes som små øvelser i den daglige undervisning.

 

Opfølgning

Der kan evt. følges op med brug af tegneprogrammet ChemSketch.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Erik Nygaard (Herning Gymnasium), Keld Nielsen og Anders Almlund Osted (Køge Gymnasium) og Pia Villadsen (Skanderborg Gymnasium).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.