Forløb

Avantgarde - Kunstnerisk praksis og kunstteori

Teksten giver indfaldsvinkler til forløb til billedkunst, der i en vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis arbejder med avantgardebegrebet og æstetikkens politik. 

Leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget. 

Omdrejningspunkt for forløbene er undersøgelser af og eksperimenter med kritisk kunst og kunstens rolle i samfundet i de seneste 100 år.

Efter en introduktion til problemstillingen ”modernisme eller avantgarde”, kan man plukke og sammensætte elementer fra dokumentet over eksperimenter og undersøgelser til forskellige, kortere eller længere, forløb alt efter ønske og niveau.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.