Redskab

Metoder i idéhistorie

Indledende overvejelser og inspirationsmateriale

Metoder omfatter de faglige værktøjer, som man kan anvende indenfor et fag til at enten skaffe sin empiri eller analysere på denne empiri. Teori er at betegne som overordnede systematiske antagelser om hvordan man ser på virkeligheden, ofte via samlende begreber. I praksis kan det være svært at skelne præcist mellem teori og metode, men en håndterbar tilgang kunne være at sige, at teorier (hvordan man ser) ofte tillægger sig særlige metoder (hvordan man gør), for at finde den empiri der understøtter (eller falsificerer) teoriens udgangspunkt.

 

Kreditering

Udarbejdet af fagkonsulent Anders Kristensen  

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.