Fysikkens verdensbilleder

Beskrivelsen af Universet kan bygge på en oversigt i form af et kosmisk zoom over de vigtigste strukturer, så eleverne får overblik over typiske afstande. Beskrivelsen af hovedtrækkene i Universets udvikling suppleres med nedslag på udvalgte epoker eller udvalgte fænomener, der gøres til genstand for en nærmere faglig behandling. Nedenfor kan du finde inspiration til arbejdet med fysikkens verdensbilleder.