Inspiration og vejledning til fagene om genåbning

Her har fagkonsulenterne samlet inspiration og vejledning til undervisere om eksamen, prøveforberedelse og undervisning i forbindelse med den delvise genåbning af skolerne.

Desuden er der forslag til, hvordan den enkelte lærer kan arbejde med aktiviteter i faget, der peger frem mod næste skoleår, og hvordan læreren kan give faglig vejledning og hjælp til elever som del af den fortsatte virtuelle undervisning.
Øvrig information til de gymnasiale uddannelser i forbindelse med COVID-19 findes på uvm.dk.

Teksterne til de enkelte fag er udarbejdet før den fulde fysiske genåbning for alle årgange. De forskellige råd og vink kan dog stadig bruges som inspiration til undervisningen, uanset om denne nu er overvejende fysisk.