Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i matematik - september 2021

Nyhedsbrev om bl.a. FIP-kurser, ændringer i vejledningen, DM i statstik samt matematikkens dag. 

Ny fagkonsulent

Mit navn er Dennis Meng Vestergård, og jeg har overtaget stafetten som fagkonsulent efter Laila Madsen. I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Laila for det arbejde, hun har lavet i sine mange år som fagkonsulent og det fine samarbejde, der har været i hele overdragelsesprocessen.

Lidt om mig: Til dagligt arbejder jeg på EUC Nord – Handelsgymnasiet Hjørring, hvor jeg selvfølgelig underviser i matematik, hvilket jeg har gjort siden januar 2013. Min baggrund er, at jeg er uddannet cand.scient. med hovedfag i matematik og sidefag i fysik fra Aalborg Universitet. Jeg glæder mig til for alvor at komme i gang med jobbet som fagkonsulent, og jeg glæder mig til at møde Jer alle sammen.  

 

FIP-kurser

Der kommer et FIP-kursus for matematik på hhx d. 3. marts 2022 formentlig i Odense. Temaet er globalisering, og vi kommer til at arbejde med, hvordan vi kan inddrage FN’s verdensmål i matematikundervisningen. Derudover kommer vi til at evaluere sommerens (2021) mundtlige matematik A prøve, så I må allerede gerne gemme nogle gode notater til dette.

Ud over FIP-kurset kommer jeg også til at være tilstede ved Handelsgymnasiernes Matematiklærerforenings årsmøde i oktober og regionsmøderne til foråret.

 

Ændringer i vejledningen

Der er kommet nogle ændringer i vejledningen til matematik C, B og A. Der er primært kommet ændringer til antallet af spørgsmål til de afsluttende prøver. Her er hovedtrækkene i ændringerne:

  • C-niveau: 10 – 15 delspørgsmål i stedet for 15 – 20
  • B-niveau: 15 – 20 delspørgsmål i stedet for 20 – 25
  • A-niveau: 20 – 30 delspørgsmål i stedet for 25 – 30

Derudover er der en ændring til, hvordan delspørgsmål på A-niveau skal fortolkes. Her citerer jeg fra den nye vejledning:

”På niveau A forventes det, at der udarbejdes 20-30 delspørgsmål og spørgsmålene i emneopgaverne kan indgå blandt de 20-30 delspørgsmål. Det er en god idé at eleverne kender kombinationen af de to spørgsmål.”

I praksis betyder det, at et spørgsmål fx kan bygges op af et delspørgsmål, der relaterer til en selvvalgt del af emneopgaven og så et andet delspørgsmål, der ønsker noget specifik fra enten samme emneopgave eller et andet emne/en anden emneopgave. Dertil skal der så være et ukendt bilag, der relaterer sig til et af de to delspørgsmål.

Der bliver sat et arbejde i gang med at lave et materiale med ideer til spørgsmål og bilag til den mundlige prøve på A-niveau, som jeg håber kan blive klar til FIP-kurset i marts.

 

Dm i statistik 2021

I år vil DM i statistik handle om verdensmålene. Finalen bliver sidst i november eller først i december. Det forventes, at materialet er færdigt medio september. Hvis man har lyst til at deltage, kan man forhåndstilkendegive dette, ved at skrive en mail til Maybrit Christensen på mayc@nextkbh.dk.

 

Matematikkens dag

Normalt er matematikkens dag blevet afholdt for grundskolen, men som noget nyt i år er gymnasierne også inviteret med. Dagen bliver afholdt d. 18. november, men man kan sagtens bruge materialet på andre tidspunkter, så kan man bare ikke deltage i konkurrencen. Materialet forventes at blive færdigt ultimo august eller primo september.

Har I nogle kollegaer, der ikke har fået denne mail, må I meget gerne videresende den til dem og bede dem skrive til mig, hvis de fremover ønsker mails fra mig om nyheder i faget.

 

Kreditering

Dennis Meng Vestergård , Fagkonsulent i Matematik for HTX og HHX og Statistik C

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.