Redskab

Studieplan 1.Q - international økonomi

Eksempel på en overordnet studieplan for International økonomi. Planen strækker sig over 3 år og følger 2017-læreplanen.

Faget er i forbindelse med gymnasiereformen blevet ændret en del.

Studieplanen er opbygget omkring kurser og projekter med udgangspunkt i den nye læreplan og vejledning. Studieplanen er modulopbygget, så forløbet kan både forkortes ved at trække de ”særlige A-forløb” ud - men den kan også bruges på B-niveau.

Det skal understreges at planen udelukkende er til inspiration. Det er altså ikke hensigten, at den skal følges. Man tager det man kan bruge, evt. intet, og laver resten selv.

 

Udgangspunktet for planen er de forsøg, der blev foretaget med undersøgelsesorienteret læring i årene 2014-2017. For de få klasser, der var med, kunne der spores følgende effekter

 

  • Der var en stigende motivation blandt eleverne i den daglige undervisning
  • De klarede sig bedre i projektorienterede eksamensforløb som erhvervscase, DIO og SRP og er derfor mere studieparate
  • Den mundtlige eksamen fungerer eleverne fint i og man kan godt eksaminere sig frem til at afdække, hvem der har fagligt højt og lavt niveau.
  • Eleverne klarede sig ikke så godt i de skriftlige eksaminer og den brede begrebsviden skal styrkes

 

Derfor er denne plan et forsøg på at strække sig ud over forholdet mellem det problemorienterede, den stærkere kvantitative og kvalitative metode og samtidig give eleverne en stærkere faglig ballast i form af fokus på fagets begreber og teorier og modeller.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.