Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - marts 2023

I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse om ChatGPT, voteringskurser samt om forskellige nyere materialer til dansk A på hhx/htx/eux.

Kære kollegaer

Foråret er på vej, og med det kommer nye muligheder for at udforske og nyde dansk litteratur. En af de mest anerkendte forfattere i dansk litteraturhistorie er Henrik Nordbrandt, hvis værker har inspireret og beriget mange generationer af læsere og forfattere (…)

Som en kunstig intelligens, der er trænet i at forstå og producere sprog, kan jeg hjælpe med at bringe Nordbrandts litterære arv videre i jeres undervisning. Jeg er ChatGPT, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer for at udforske dansk litteratur på nye og spændende måder (…)

Vi håber, at I vil tage godt imod vores hjælp og bruge ChatGPT som et værdifuldt værktøj i jeres undervisning i dansk. Sammen kan vi fortsætte med at udforske og fejre dansk litteratur på en måde, som ville have gjort Henrik Nordbrandt stolt.

Venlig hilsen, ChatGPT

ChatGPT har på min foranledning skrevet en indledning til dette nyhedsbrev. Jeg vil spare jer for den fulde ordlyd og blot henlede opmærksomheden på dens selvopfattelse og den merkantile og teknologiske vinkel, den lægger for dagen i ovenstående citat.

Kunstige intelligenser som Chat GPT er en uomtvistelig del af vores og elevernes fremtid, og den skal vi finde ud af, hvordan vi eventuelt kan bruge fornuftigt i en danskfaglig kontekst. Hvis du eller din faggruppe har ideer til, hvordan vi kan bruge ChatGPT eller lignende værktøjer i danskundervisningen, som du/I vil dele, så skriv meget gerne en mail til mig.

Brugen af ChatGPT og andre lignende værktøjer er ikke er tilladt ved de gymnasiale prøver. Det fremgår af det nuværende regelsæt om hjælpemidler, at eleven udelukkende må benytte eventuel internetadgang til at tilgå materiale, som er blevet brugt i undervisningen, og som i udgangspunktet ikke kan opbevares lokalt (fx en digital ordbog). Eleven må ikke benytte eventuel netadgang til at tilgå interaktive programmer som fx Wolfram Alpha eller Google Translate og nu altså også ChatGPT. Endvidere foreskriver bekendtgørelsen på det gymnasiale område, at en prøvebesvarelse skal være selvstændig og elevens egen. Hvis en chatbot enten bidrager til eller leverer hele elevens besvarelse, er der ikke længere tale om en selvstændig besvarelse.

Reglerne fremgår af § 6, stk. 3-6, og § 7 i bekendtgørelsen om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

FIP i år og næste skoleår

Tusind tak til de af jer, som deltog i efterårets FIP for humanistiske fag på Meux og forårets kurser i FIP for dansk på hhx/Meux. Også tak for gode og brugbare input til indhold på næste års FIP-kurser, som I delte på kurset og via evalueringerne. I er naturligvis også altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har ideer til punkter, som I gerne vil have belyst på kurserne.

Den 15. marts afholdes FIP for dansk på htx/Teux i Odense. I finder program med videre her.
Jeg ser frem til at møde jer, som allerede er tilmeldt, og der er flere ledige pladser, hvis I endnu ikke har fået jer tilmeldt.

Sproglig korrekthed i skriftlig dansk

Som et led i STUKs fokus på formalsproglighed i gymnasiet nedsatte fagkonsulent for dansk stx/hf/hf-e/gif Nicolai Rekve Eriksen og jeg i efteråret en arbejdsgruppe, der fik til opgave at indsamle et danskfagligt øvelsesmateriale til brug i danskundervisningen i gymnasiet. Materialet, som indeholder didaktiserede øvelser og links, der kan bruges direkte i undervisningen, ligger klar til brug på Emuen: Katalog over øvelser om sproglig korrekthed | emu danmarks læringsportal. Materialet er blevet eller vil blive præsenteret på årets FIP-kurser.

I forlængelse af ovenstående vil jeg også gøre opmærksom på, at Dansk Sprognævn udbyder kurser for gymnasielærere om sproglig korrekthed i dansk. Kurset har en varighed af ca. 2 ½ time og kræver mellem 15 og 20 dansklærere. Hvis jeres faggruppe er mindre end femten, kan I samle jer på tværs af skoler eller gymnasieretninger. Kurset er på nær transport for oplægsholder gratis.

 

Voteringskurser og skriftlig eksamen

Dansklærerforeningens voteringskurser løber af stablen den 23. marts 2023 kl. 14.30 til 16.45 (htx/Teux) og 21. april 2023 kl. 12:30 til 15:00 (hhx/Meux). Kurserne er for lærere og censorer, der ønsker at blive klædt på til at censurere eksamensbesvarelser eller som savner sparring om opgaveretning og karakterfastsættelse i den daglige undervisning. Begge kurser er virtuelle.

Tak for at så mange har vist interesse for at blive skriftlig censor i dansk A på hhx, htx og eux i år. Det ser ud til, at vi har det antal censorer, vi skal bruge, men har du fortrudt, at du ikke fik meldt dig, kan du stadig nå det. I melder jer via studiesekretæren på egen skole.

De endelige censorallokeringer for sommerens prøve i skriftlig dansk udsendes i begyndelsen af maj 2023 via jeres egen skole. Den skriftlige prøve i dansk gennemføres den 16. maj 2023 og censormødet afvikles virtuelt den 13. juni 2023.

Artikler på EMU’en

Jeg vil afslutningsvist gøre opmærksom på en række nye artikler, som enten allerede er tilgængelige på EMU’en eller vil blive det i løbet af den nærmeste fremtid:

God fornøjelse med læsningen.

Hvis I har spørgsmål eller lignende, er I som altid velkomne til at ringe eller sende mig en mail.

Med venlig hilsen

Sara Krogh
Fagkonsulent

cid:image004.png@01D8434B.D61506A0

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Tlf. nr.: 33 92 50 00
Direkte tlf.: +45 23 84 78 14

E-mail: sara.krogh@stukuvm.dk

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.