Forløb

Udvælgelse af repræsentativ stikprøve

Forløbet er et samspil mellem fagene afsætning og matematik, og eleverne arbejder procesorienteret igennem forløbet.

 

Forløbet kan afvikles allerede i 1.g. og data herfra kan efterfølgende anvendes løbende når der er behov for det.

 

Anslået tidsforbrug: 2-8 lektioner afhængigt af hvor meget man vælger at gøre ud af forløbet

De kompetencer, der særligt er i spil, er argumentation, databehandling i IT-værktøj, nysgerrighed og kreativitet, præsentation og ikke mindst metode.

 

Stikprøve, population, repræsentativitet, målgruppe og validitet

Begreberne stikprøve, population, repræsentativitet, målgruppe, validitet er i fokus.

Eleverne skal introduceres til forskellige metoder hvorpå man kan udtage stikprøver (f.eks. tilfældig udvælgelse og stratificeret udvælgelse).

Eleverne skal med udgangspunkt i datasættet ”kundedata” selv konstruere stikprøver. Dette kan gøres ud fra de forskellige metoder der er gennemgået/læst herom.

 

 

Kreditering

Anne Pradsgaard Nielsen, underviser, hhx

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.