Kompetenceudvikling

Den nye skriftlige eksamensopgave

I denne vodcast udfoldes den nye temabaserede skriftlige eksamensopgave i Afsætning A

v. Søren Seest Marquart, medlem af opgavekommissionen og  fagkonsulent Mikkel Krag Brunvold

Den nye opgavetype er resultatet af et udviklingsarbejde fra gymnasiereformen 2017. Til udviklingen af den nye opgavetype har der har været nedsat en midlertidig opgavekommission, regionale møder med undervisere og feedback fra elever. I vodcasten er der særlig fokus på baggrunden og hensigten med den nye opgavetype, opgavens opbygning, og hvorledes man som underviser bør bedømme elevernes besvarelser. For yderligere inspiration til arbejdet med den nye eksamensopgave, henvises der til lærerens hæfte i afsætning som findes på materialeplatformen under 2019.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.