Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i afsætning - oktober 2020

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den nye skriftlige prøve, skriftlig afsætning på engelsk, prøvebanken.dk, FIP og LIF. 

Så er det snart efterårsferie, og grundforløbet lakker mod enden. Det bliver spændende at se, hvilke studieretninger eleverne vælger. For de hhx-elever som blev færdige før sommerferien, var de mest populære studieretningsfagkombinationer:

 • Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation B: 13,9%
 • Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, Innovation C: 8,0%
 • Afsætning A, International økonomi A, Kulturforståelse C: 7,3%
 • International økonomi A, Virksomhedsøkonomi A, Matematik B: 7,1%
 • Afsætning A, International økonomi A, Kulturforståelse B: 6,6%

De sidstnævnte fag er ikke studieretningsfag, men det er på denne måde, at det er opgjort i databasen uddannelsesstatistik.dk. Her kan man i øvrigt trække en del forskellige data. De nye opdaterede data skulle være på plads meget snart.

   

  Den nye skriftlige prøve

  Der findes lige nu to officielle eksamensopgaver af den nye type:

  • Maj 2020: Den danske charterbranche (også en udgave på engelsk samt en transskribering til hørehæmmede)
  • August 2020: BoConcepts internationalisering (også engelsk udgave)

  Der kommer desuden en opgave i december, den bliver ikke oversat, så det giver god mening at gemme august-opgaven til en terminsprøve i foråret, hvis man har klasser med afsætning på engelsk. Der var kun en elev til sygeprøven, så der må være få besvarelser i omløb.

  I opfordres endnu engang til at se vodcasten og lærerens hæfte omkring den nye opgavetype. Der er links nederst i nyhedsbrevet.

  Endeligt skal det nævnes, at der er igangsat en evaluering af prøven i maj. Det er Siw Krasnik og Mads Hjardemaal fra Niels Brock som er i gang med at se på, hvordan det gik. Formålet med evalueringen er også, at der kan komme en række anbefalinger ud til jer som arbejder med den nye opgavetype.

   

  Skriftlig afsætning på engelsk

  Hver sommer er der elever som aflægger den skriftlige prøve i afsætning på engelsk. Som censor skal man huske på, at det er de samme faglige mål som bruges til bedømmelsen. Når man melder sig som skriftlig censor i afsætning, vil man også kunne modtage engelsksprogede besvarelser. Der eksisterer ikke et særligt engelsksproget censorkorps. Er der censorer som gerne tager engelske opgaver, vil jeg gerne tage højde for det. Skriv blot en mail til mig. Men man kan ikke ønske ikke at få engelske besvarelser. Eksamenskontorets holdning er, at alle censorer kan rette de engelsksprogede besvarelser.

  Og her er lidt bonusinfo fra eksamenskontoret til dem som underviser i afsætning på engelsk. Det er nemlig i teorien muligt, at en elev kan aflægge prøven på dansk på trods af, at undervisningen er foregået på engelsk. Det skal så aftales med ledelsen:

  Det fremgår af den almene eksamensbekendtgørelsen, at det er institutionen, der bestemmer om reglen skal fraviges, hvilket reelt vil sige institutionens leder. Institutionerne kan fravige reglen for enkelte elever og derfor også for et helt hold. Det er dog naturligt at afholde prøven på undervisningssproget, da man jo som udgangspunkt kun kender fagets begrebsapparat på fremmedsproget. Derfor vil det i langt de fleste tilfælde kun give mening at fravige reglen for enkelte elever, der af den ene eller anden grund måtte have specielle grunde til at ønske at aflægge prøven på dansk. Rent praktisk skal censoren selvfølgelig have at vide inden prøven om nogle af eleverne skal eksamineres på dansk, hvis det som udgangspunkt skal ske på et fremmedsprog.

   

  Tidligere stillede prøve- og eksamensopgaver

  Skal hentes i Prøvebanken.dk fra den 19. oktober, 2020.

  Materialeplatformen bliver i oktober 2020 lanceret i en ny udgave. Som led i denne lancering flytter tidligere stillede prøve-og eksamensopgaver ud og får sit eget online sted på Prøvebanken.dk. I Prøvebanken.dk vil undervisere kunne hente tidligere eksamensopgaver fra 2010 og frem. Nye eksamensopgaver lægges stadig op tre gange årligt efter afholdelsen. Maj/juni-terminen gøres tilgængelig i juli, august-terminen primo oktober og december/januar-terminen primo februar. Materialerne vil være tilgængelige i prøvebanken.dk fra mandag den 19. oktober 2020. Vær opmærksom på, at der ikke er adgang til tidligere prøve- og eksamensopgaver i Materialeplatformen efter søndag den 18.oktober 2020.

   

  FIP 2020/2021

  De første FIP-kurser er desværre allerede udskudte pga. covid. Man kan vælge at udskyde eller afholde virtuelt. Indtil videre er det kun ØG som afholdes virtuelt.

   

  Her er datoerne:

  • 9. december (virtuelt/Skype): ØG, (bl.a. med oplæg fra Lunar)
  • 16. december (NY FORELØBIG DATO): Innovation, Nyborg Gymnasium (flyttet fra d. 21/10 pga. Covid)
  • 3. marts: Afsætning, Nyborg Gymnasium
  • 18. marts: Markedskommunikation, Campus Vejle
  • 23. marts: Merkantilt EUX, virtuelt (13.00-15.30)
  • 7. april: Matematik og de merkantile fag (VØ, IØ og AØ) Nyborg Gymnasium
  • 8. april (NY DATO): Erhvervscase, ZBC Slagelse (bl.a. med oplæg fra Bobles og forskeroplæg om gruppeeksamen - flyttet fra d. 28. oktober pga. Covid)

  Temaet for dette skoleårs FIP-kurser bliver "mundtlighed og skriftlighed i fagene". Det kommer til at indgå på forskellige måder i programmerne. Som hidtil foregår tilmelding på GL-e's hjemmeside.

   

  Særligt om FIP for EUX

  Besked fra fagkonsulenten på eux:

   

  Nyt for eux: FIP-webinar

  Vi ser FIP som et betydningsfuldt tiltag for eux-forløb, og vi har et ønske om, at rigtig mange fra sektoren møder op og deltager i udviklingen af den faglige praksis. Desværre måtte vi sidste år aflyse nogle af FIP-eux-kurserne pga. for lille fremmøde. Som noget nyt i år har vi derfor valgt at afvikle flere af kurserne som virtuelle i stedet for fysiske begivenheder (’FIP-webinar’). Det skulle gerne gøre det mindre ressourcetungt for den enkelte lærer at deltage, da tid og udgifter til transport til og fra kursusstedet bortfalder. Kursernes tilrettelæggelse og indhold vil naturligvis tage højde for den virtuelle afviklings-form.

   

  Målgruppe og tilmelding

  Der forventes deltagelse af minimum en til to lærerrepræsentanter fra de enkelte institutioner afhængig af fagets og lærergruppens størrelse. Der er desuden mulighed for, at ledelsesrepræsentanter med kontakt til den pågældende faggruppe kan deltage. På kurserne udleveres materiale, som faggrupperepræsentanterne kan viderebringe til hele faggruppen med henblik på inspiration og faglig refleksion. Også på de virtuelle kurser forventes en aktiv og målrettet deltagerinddragelse.

  FIP-kurser med fysisk fremmøde koster 750 kr. pr. person. FIP-webinarer koster 200 kr. pr. person.

  At være lærer i "fag" (fagdidaktik, efteråret 2020)

   

  LIF-kurserne (tidligere kaldet fagdidaktiske kurser) afholdes i efteråret på følgende tidspunkter:

  • 4/11-6/11: Afsætning, Hotel Fredericia, underviser Rikke Kirkegaard Thøgersen
  • 25/11: Innovation, afholdes med kun en kandidat på Niels Brock. Underviser: Morten Bülow
  • 2/12-3/12: Markedskommunikation, Vejle Center Hotel, underviser: May-Britt Bystrup

  Yderligere informationer og tilmelding findes på sdu.dk

   

  Erhvervscase

  DM i erhvervscase er afholdt. Vinderne fra Niels Brock Innovationsgymnasiet ønskes et stort tillykke.

  OBS: Det vil sandsynligvis være sådan, at der fra sommeren 2021 ikke længere produceres cd'er til erhvervscase. Casen skal fremover hentes af skolens ledelse/administration i prøveshoppen. Der er ikke adgang for undervisere.

   

  Diverse nyheder

  Karakterkommissionen har udarbejdet deres rapport om karakterskala

  Børne- og undervisningsministeren godkender udbud af nye lokale studieretninger, herunder har Mercantec fået godkendt en lokal studieretning med Afsætning A og Erhvervsjura B

  Årsplan og frister: Nyt overblik over vigtige datoer og frister for det gymnasiale prøveområde.

  DRØF afholder virtuel generalforsamling d. 12. november.

   

  Ny bogudgivelse om de fire centrale kompetencer

  Forfatterne afholder et gratis webinar mandag den 19. oktober kl. 12-13. 

  © Lea Lund og Laura C. Feldby

  Henvisninger og inspiration

  OBS! Som nævnt i nyhedsbrevet så erstattes materialeplatformen af prøvebanken.dk pr. 19. oktober.

   

  Kreditering

  Jeg ønsker jer alle en rigtig god efterårsferie, hvor I forhåbentlig får tid til at slappe af og lidt tid væk fra coronarestriktioner mv. De bedste løvfaldshilsner.

  Mikkel Brunvold

  mikkel.krag.brunvold@stukuvm.dk

  Siden er opdateret af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.