Eksempel fra praksis

Driftsøkonomisk Forening

Her kan du finde nyttig viden om Driftsøkonomisk Forening, som arbejder for merkantile fag på handelsgymnasier (hhx), erhvervsskoler (eux) og akademierne (AE). 

Driftsøkonomisk Forening har til formål at virke som interesseorganisation for lærere, der underviser i merkantile fag ved handelsgymnasier (hhx), erhvervsskoler (eux) og akademierne (AE).

Driftsøkonomisk Forening gør sin indflydelse gældende i relevante faglige fora og i Pædagogisk Samarbejdsudvalg. Vi er således med til at præge udviklingen inden for vores fag. En del af vores arbejde foregår i samarbejde med fagkonsulenterne inden for de respektive fagområder. Foreningen arrangerer løbende en række relevante faglige/pædagogiske kurser, ligesom vi hvert år i november afholder konference og tilhørende generalforsamling. Foreningen er repræsenteret ved en bestyrelse bestående af 6-7 frivillige medlemmer.

 

Hjemmeside og Facebook 

Link: Driftsøkonomisk Forenings hjemmeside

LinkDriftsøkonomisk Forenings Facebookside 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.