Medieproduktion

I mediefag skal eleverne blandt andet kunne planlægge, gennemføre og distribuere medieproduktioner. Desuden skal de skabe medieproduktioner med en genre- og mediemæssig spredning. Både fakta og fiktion skal være repræsenteret, ligesom mindst en af produktionerne skal være anvendelsesorienteret eller mediefagligt formidlende (læreplan A).