Prøver og eksamen

Om mundtlige og skriftlige prøver i fransk.  Find desuden regler om karaktergivning og opgavesæt fra tidligere afholdte prøver.