Prøver og eksamen

Her kan du finde bedømmelseskriterier og guides til censorer og elever om eksamen i filosofi. Find desuden regler om eksamen og karaktergivning samt opgavesæt fra tidligere afholdte prøver.