Metoder

Som del af de faglige mål, skal eleverne analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode. 

Arbejdsformer og metoder skal passe til de faglige mål, og det skriftlige og mundtlige arbejde skal varieres ved at anvende en bred vifte af afleveringstyper og præsentationsformer med 3 forskellige formål, så eleverne udvikler en nuanceret og fleksibel udtryksfærdighed både mundtligt og skriftligt.