Kompetenceudvikling

FIP. Engelsk. Forår 2017

Her kan du finde materialer og præsentationer fra FIP-kurset i foråret 2017.

 

Oplæg

Præsentation af de nye læreplaner for hf ved fagkonsulent Hanne Kær Pedersen:

 • Lov & Bekendtgørelse – og Vejledning
 • Undervisningstid og fordybelsestid
 • Væsentlige ændringer at fremhæve

Internet i engelskundervisningen og som engelskfagligt hjælpemiddel ved Bjørn Christensen, Århus Akademi:

 • It og internet i læreplaner
 • Internet i klasserummet – hvordan / hvorfor
 • Internet som fagligt hjælpemiddel
 • Eksempler på øvelser/praksis (skr. eksamen) 

Det udvidede tekstbegreb og læsning af “skrevne værker” ved Line Flintholm, Tårnby Gymnasium & Bodil Hohwü Nielsen, Risskov Gymnasium:

 • Det udvidede tekstbegreb (Bjørn Christensen)
 • Tekstanalytiske begreber
 • Læsestrategier og arbejdsformer til forskellige teksttyper (Bodil Hohwü)
 • “Skrevet værk”

Engelsk som globalt lingua franca ved Janus Mortensen, Københavns Universitet

 • Hvorfor og hvordan?
 • Engelsk i de videregående uddannelser.
 • Engelsk i arbejdslivet

Det funktionelle sprogsyn: hvad og hvorfor ved Sara Højslet Nygaard, Aalborg Universitet:

 • Grammatiske landvindinger i læreplanerne
 • Grammatik og sprogtilegnelse
 • Det funktionelle sprogsyn og kommunikativ sprogundervisning
 • Hvad så i virkeligheden? Teori omsat til praksis
 • Teach-the-test: Eksamen og nye prøveformer

Skriftlig eksamen med internetadgang (A- og B-niveau) Mundtlig eksamen med instruks (A- og B-niveau) og mulighed for læst tekst (B-niveau) ved Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent:

 • Skriftlig prøve
 • Mundtlig prøve
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.