Fra fagkonsulenten

Nyhedsbreve

Fotograf: Katrine Catalan

Forløb

Forløbene er leveret af fagkonsulenten som supplement til vejledningen for faget.

Eksempler på små eksperimenter, der på et basalt plan introducerer eleverne til fagene Design og Design og Arkitektur. 
Det er praktiske gruppeeksperimenter, som ansporer eleverne til allerede i første modul at forholde sig til definitioner af, hvad design er, og som udfordrer til diskussion med brug af faglige termer. Gennem de praktiske eksperimenter får eleverne også en fornemmelse af processen fra idé til produkt og præsentation. 

Eksempler på introduktionsøvelser til arkitekturforløb. De små praktiske eksperimenter, der beskrives i teksten, handler om at opdage, få øje på og opleve rum og arkitektur i vores almindelige hverdagsliv. Gennem eksperimenterne introduceres eleverne til arkitektoniske fænomener og faglige grundbegreber til beskrivelse af dem. Teori om at opleve arkitektur gives der eksempler på.   

Designproces, rammesætning, tilrettelæggelse, formål. Problemfelt: Eksempel på arbejde med designprocessen i projekt om lamper.
Designprocessen er rygraden i beskrivelsen af indholdet i modulerne og på sin vis det vigtigste fokuspunkt samtidig med, at det konkrete emne virker umiddelbart motiverende.Belysning i hverdagen – i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, i byrummet – er nemlig af enorm betydning for vores oplevelse af rum og stemning, funktionalitet, tryghed – eller det stik modsatte

Det er blevet ”hot at bo småt”. Tiny House bevægelsen er en aktuel tendens, som har vokset sig stor efter finanskrisen i 2008 – især i USA, men tendensen kan også spores i Danmark.
Forløbet om Tiny House, som bygger på et samspil mellem designprocesser og genstandsfeltet arkitektur. Det kan tilpasses både C- og B-niveau i Design og Arkitektur alt efter de krav, der konkret stilles til visualiseringsmetoder, designparametre, inddragelse af arkitekturhistorie og indsigt i idé- samfundsmæssige perspektiver.

Revitalisering, renovering, restaurering, ombygning, nyfortolkning – eller i ét ord, transformation af bygninger, bygningsanlæg, bydele, pladser og landskaber er et voksende arbejdsfelt for bygherrer, ingeniører og arkitekter.
Teksten beskriver et forløb i arkitektur, hvor designprocessen gennemgås i et praktisk projekt om transformation af en eksisterende bygning i lokalområdet. Stedsanalyse og teori om arkitektur som kulturarv indgår i forløbet.  

Siden er opdateret 07. maj 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.