Prøver og eksamen

Her kan du finde den nyeste information om skriftlig eksamen 2020, herunder vejledning til censorer og svar på spørgsmål, der knytter sig til de nye genrer. Du kan desuden finde Råd og vink, Lærerens hæfte, regler og andre centrale styredokumenter til de skriftlige prøver i dansk.

Den større skriftlige opgave

Den større skriftlige opgave består af undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder. Hent inspiration på denne side.

Siden er opdateret 20. april 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.