Artikel

Trivselsmåling – information og vejledning

I Trivselsmålingen: Information og vejledning til skolens ledelse og pædagogiske personale finder du både vigtige informationer om trivselsmålingen og vejledning til arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter gennemførelsen af målingen. 

Vejledningen henvender sig både til det pædagogiske personale, ledelse og skolebestyrelse.