Redskab

Skolens årlige trivselsmåling trin for trin

Få overblik over arbejdet med trivselsmålingen før, under og efter, eleverne besvarer målingen. 

Læs også en FAQ til 0.-3. og 4.-9. klasse.

Arbejdet med trivselsmålingen sker over en længere periode i fem trin: Forberedelse, gennemførsel, vurdering, opfølgning og evaluering. Du kan her finde et proceshjul, der understøtter arbejdet før, under og efter trivselsmålingen. Proceshjulet kan printes ud og hænges op.

Find plakat til download på dette link.

Arbejdet med trivselsmålingen kan inddeles i fem trin
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

FAQ

Der kan være spørgsmål i forbindelse med trivselsmålingerne. Her finder du svar på nogle af dem i to FAQ’er til dig, der underviser i 0. til 3. klassetrin og dig, der underviser i 4. til 9. klassetrin.

unpublished

0– 3. klassetrin


Ja. Trivselsmålingen skal gennemføres årligt blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.


Det har ikke følger for en elev, hvis vedkommende ikke gennemfører trivselsmålingen, for eksempel på grund af sygdom eller andet fravær. Skolens leder skal give elever, der har været forhindret i at gennemføre målingen, mulighed for at gennemføre den, hvis det kan ske på et andet tidspunkt inden for måleperioden.


Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er ikke muligt for 10. klasseelever og elever fra andre skoletyper at deltage i den obligatoriske trivselsmåling.


Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 spørgsmål, som er formuleret til elevernes alderstrin. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen om elevernes trivsel. Se spørgsmålene her:

Spørgeramme for 0.-3. klasse (PDF)


Trivselsmålingen gennemføres for alle elever som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Til eleverne i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) er der udviklet et særligt spørgeskema med færre og mere enkle spørgsmål end til mellemtrinet og udskolingen.

For de yngste elever kan der være brug for ekstra opmærksomhed på, at eleverne skal kunne bruge deres UNI•Login til at tilgå undersøgelsen. Den enkelte elev skal logge ind med sit eget UNI•Login.

Læreren kan ikke give eleverne adgang til undersøgelsen ved hjælp af sit lærer-UNI•Login.

Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen.


Det er skolens opgave at tilrettelægge trivselsmålingen, så elever, der har behov for det, får den fornødne hjælp til at forstå spørgsmålene og gennemføre besvarelsen. Læreren kan eksempelvis hjælpe med at forklare ord og begreber i trivselsmålingen. Det er vigtigt, og det er lærerens ansvar, at vedkommende ikke ser de svar, som de enkelte elever afgiver.


Nej, det er ikke muligt for eleverne at svare anonymt.

Et bredt flertal i folketinget besluttede den 25. april 2019 en række ændringer i rammerne for trivselsmålingen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Spørgsmålet om nødvendigheden af at indsamle informationer om den enkelte elevs trivsel på individniveau ved kobling af elevens svar med elevens cpr-nummer indgik i behandlingen af lovforslaget.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at trivselsmålingen ikke er anonym. Elevernes svar er forsynet med den enkelte elevs cpr-nummer. Det skyldes, at svarene også skal kunne anvendes til forskning og statistiske analyser i elevers trivsel i sammenhæng med andre statistiske oplysninger om eleverne, herunder samkøring med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Denne statistiske behandling sker i overensstemmelse med reglerne herom i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Læs mere om loven og dens behandling på Folketingets hjemmeside


Du finder Trivselsværktøjet og vigtig information på nationaltrivsel.dk


Styrelsen for IT og Læring har sendt et brev til forældrene den 2. januar 2024. 

Læs brev til skolens forældre om trivselsmålingen (PDF)


unpublished

4. - 9. klassetrin


Trivselsmålingen skal gennemføres årligt blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.


Det har ikke følger for en elev, hvis vedkommende ikke gennemfører trivselsmålingen, for eksempel på grund af sygdom eller andet fravær. Skolens leder skal give elever, der har været forhindret i at gennemføre målingen, mulighed for at gennemføre den, hvis det kan ske på et andet tidspunkt inden for måleperioden.


Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Det er ikke er muligt for 10. klasseelever og elever fra andre skoletyper at deltage i den obligatoriske trivselsmåling.


Trivselsmålingen består af 40 spørgsmål for elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen om elevernes trivsel. Se spørgsmålene her:

Spørgeramme 4.-9. klasse (PDF)


Det er skolens opgave at tilrettelægge trivselsmålingen, så elever, der har behov for det, får den fornødne hjælp til at forstå spørgsmålene og gennemføre besvarelsen. Læreren kan eksempelvis hjælpe med at forklare ord og begreber i trivselsmålingen. Det er vigtigt, og det er lærerens ansvar, at vedkommende ikke ser de svar, som de enkelte elever afgiver.


Nej, det er ikke muligt for eleverne at svare anonymt.

Et bredt flertal i folketinget besluttede den 25. april 2019 en række ændringer i rammerne for trivselsmålingen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Spørgsmålet om nødvendigheden af at indsamle informationer om den enkelte elevs trivsel på individniveau ved kobling af elevens svar med elevens cpr-nummer indgik i behandlingen af lovforslaget.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at trivselsmålingen ikke er anonym. Elevernes svar er forsynet med den enkelte elevs cpr-nummer. Det skyldes, at svarene også skal kunne anvendes til forskning og statistiske analyser i elevers trivsel i sammenhæng med andre statistiske oplysninger om eleverne, herunder samkøring med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Denne statistiske behandling sker i overensstemmelse med reglerne herom i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Læs mere om loven og dens behandling på Folketingets hjemmeside


Du finder Trivselsværktøjet og vigtig information på nationaltrivsel.dk

 


Styrelsen for IT og Læring har sendt et brev til forældrene den 2. januar 2024. 

Læs brev til skolens forældre om trivselsmålingen (PDF)


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.