Artikel

Fælles refleksion om konfliktens kernepunkter

Konflikthåndtering er en fælles opgave for både ledelse og det pædagogiske personale. Konstruktiv konflikthåndtering kræver fælles refleksion og en lærende tilgang i hele organisationen.

I denne artikel præsenteres konfliktens kernepunkter. Konfliktens kernepunkter er et redskab til at skabe fælles refleksion om konflikthåndtering og anlægge forskellige perspektiver på disse. Med redskabet gives anledning til en faglig refleksion, hvor perspektiverne: Fakta, fortolkning, følelser behov og handlemuligheder afdækkes. Dette afsæt skaber rum for en fælles proces med fokus på selvrefleksion, analyse og reflekterende samtaler.

Center for Konfliktløsning definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Uover­ensstemmelser henviser til indholdet af den sag, der er konflikt om. Spændinger henviser til relationen mellem de personer, som er uenige. Det vil sige, at kon­flikter drejer sig om en sag og påvirker en relation.

Kreditering

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, skoleforsker Louise Klinge samt Center for Konfliktløsning har bidraget til indhold og sammenhæng. Materialet er udgivet i august 2019.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.