Redskab

Inspiration til børnesamtalen - erfaringer fra Barnets Stemme

I projektet Barnets Stemme i Københavns Kommune inddrages barnets perspektiv systematisk gennem afholdelse af børnesamtaler. Læs om erfaringerne og find inspiration til børnesamtaler.

I Københavns Kommune, område Indre By/Østerbro, har man i en årrække gjort sig erfaringer med at inddrage børn i det tværprofessionelle samarbejde igennem projektet ”Barnets Stemme”. I Barnets Stemme sættes fokus på børn, hvis trivsel har vakt bekymring hos forældre, lærere eller andre voksne, som er tæt på barnet.

 

Barnets eget perspektiv

Omdrejningspunktet i Barnets Stemme er en række møder i skoleregi med deltagelse af barn og forældre, lærere og skolens tværfaglige ressourcecenter. Formålet med indsatsen er at støtte op om det enkelte barns trivsel og faglige progression.

I Barnets Stemme er der fokus på, at få barnet til selv at give sit syn på udfordringer og løsninger igennem en samtale (et tematiseret interview) med barnet/den unge. I samtalen med barnet kommer man blandt andet rundt om barnets ressourcer, hvordan det går i skolen, hvem der kan hjælpe barnet og barnets håb for fremtiden. Hvem der afholder samtalen sammen med barnet afhænger af den konkrete situation og vurderes fra gang til gang.

Ud over at afholde samtaler med barnet, anvender man i Barnets Stemme også andre tilgange til at inddrage barnets perspektiv, især hvis der er tale om yngre børn. Med udgangspunkt i ”mosaiktilgangen” (Detlefsen & Schwarts 2015) anvendes eksempelvis barnets egne filmoptagelser, tegninger og fotos til at få et billede af, hvordan barnet oplever sin skole og hverdag.

 

Trivselsindikatorer

Arbejdet med Barnets Stemme er inspirereret af FN’s Børnekonvention af 1989 og tager højde for barnets rettigheder i forhold otte trivselsindikatorer.

Spørgsmålene, der anvendes i samtalen med barnet, tager udgangspunkt i trivselsindikatorerne. Ved hjælp af disse fås et indblik i, hvor barnet er udfordret, og hvor det går godt. Dette indblik skaber afsæt for den efterfølgende drøftelse af, hvilke indsatser, der skal igangsættes og hvilke fagpersoner, der skal involveres.

Trivselsindikatorerne er:

  1. Respekteret: Barnet har mulighed for sammen med støttende voksne at blive hørt og inddraget i beslutninger, som påvirker det.
  2. Aktiv: Barnet har mulighed for deltagelse i aktiviteter, lege, sport, som bidrager til sund opvækst og udvikling – både hjemme og i børnefællesskaber.
  3. Inkluderet: Barnet får hjælp til at overvinde social, uddannelsesmæssig, fysisk og økonomisk ulighed. Det er accepteret som en del af fællesskabet.
  4. Ansvarlig: Barnet har mulighed for/mod på at indgå aktivt og ansvarligt i skole, dagtilbud og andre fællesskaber.
  5. Sundhed: Barnet sikres i sit miljø med højst mulig standard for fysisk og mental sundhed og med adgang til passende sundhedspleje.
  6. Sikkerhed og tryghed: Barnet bliver beskyttet mod overgreb, forsømmelser eller misrøgt hjemme, i skolen og i børnefællesskabet.
  7. Omsorg: Barnet lever i familierammer med omsorg – og med ekstra støtte, hvis det er nødvendigt – eller hvis det ikke er muligt – i en passende plejeordning.
  8. Udvikling: Barnet bliver hjulpet og vejledt i egne læreprocesser og i udviklingen af færdigheder (sproglige, sociale og faglige) samt i selvsikkerhed og selvværd hjemme, i skolen, dagtilbud og andre fællesskaber.

 

Erfaringer fra Barnets Stemme

I projektet Barnets Stemme oplever man, at det systematiske arbejde med at inddrage barnet syn på sit eget liv og skolegang gør, at de fagprofessionelle får nye perspektiver på barnets situation. Herigennem får de øje på problemstillinger og muligheder, som de ellers ikke havde set.

En vigtig del af Barnets Stemme er også at inddrage forældrene og sammen med dem lave en fælles handleplan, hvor man opstiller helt konkrete mål for barn og forældre. Det skal være realistiske mål og noget, der kan skabe en succesoplevelse for barn og forældre.

Erfaringer fra projektet viser, at i de forløb, hvor børn og forældre er inddraget aktivt i hele forløbet, er der større succes med at få børn til at være inkluderet i det almene skoletilbud. De gange, hvor det ikke lykkes, skaber den aktive inddragelse en bedre overgang til et eventuelt nyt skoletilbud.

 

Mere om Barnets Stemme

Læs mere om Barnets Stemme og find konkrete værktøjer på Socialstyrelsens hjemmeside.

Se video om, hvordan de arbejder med Barnets Stemme på Øster Farimagsgades Skole.

 

Mere om børneperspektiver

Danmarks Evalueringsinstitut (2018):  EVA Tema, nr. 11, Børneperspektiver 

Detlefsen, L. & Schwarts (2015). Tag på rejse i børns perspektiver med mosaiktilgangen. København: Danmarks Evalueringsinstitut

Undervisningsministeriet (2019): Inddragelse af børns perspektiver i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. København: Undervisningsministeriet

Pædagogiske Psykologisk Tidsskrift nr. 2, 2017: Barnets perspektiv – barnets stemme

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.