Lovgivning

Det siger lovgivningen om fravær

Her finder du bekendtgørelse og vejledninger om elevers fravær i grundskolen. 

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen (retsinformation.dk)

Når en elev ikke kommer i skole, har det konsekvenser. Eleven får ikke mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder og får sværere ved at indgå i de sociale fællesskaber. På sigt kan fravær føre til, at elevens mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse forringes.  

Den 1. august 2019 trådte reglerne i kraft om, at skolens leder skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal. Dette er nu klarlagt i bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1.1. 2020.

Bekendtgørelsen omhandler blandt andet implementering af de nye krav til registrering af fravær. Med den mere systematiske registrering af fravær kommer der nu en gennemsigtighed, som gør det muligt at reagere på fraværet, inden det bliver for stort. Reglerne skal samtidig sikre, at skolerne registrerer fravær på samme måde på tværs af landet. Den nye bekendtgørelse præciserer desuden, hvornår fravær er lovligt og ulovligt. Sygefravær samt fravær på grund af handicap, funktionsnedsættelser og lignende er ikke ulovligt fravær.

Kommunerne har frem til den 1. januar 2020 til at implementere den nye fraværsregistrering.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.