Tværprofessionelt samarbejde

Det tværprofessionelle samarbejde skal understøtte, at børn, unge og familier i udsatte positioner får den hjælp, de har behov for. Få viden og inspiration til at styrke det tværprofessionelle samarbejde.

Her finder du materialer, der indeholder viden, inspiration og værktøjer til at styrke samarbejdet på tværs af fag og med familien.

Siden er opdateret 22. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.