Tidlig sprogstart

I projekter med fokus på tidlig sprogstart har sproglærere og faglige konsulenter udviklet pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i tysk.

På denne side findes inspiration til fremmedsprogsundervisningen i de mindste klasser. Læs om projektet ”Tidligere sprogstart - en ny begynderdidaktik med fokus på flersproglighed” og find de pædagogiske metoder og materialer, som projektet har udviklet til den lovpligtige sprogstart i 1. klasse for engelsk og 5. klasse for tysk og fransk.

Læs også om, hvordan skoler i Aalborg og Tønder er startet med tysk endnu tidligere, og få inspiration til, hvordan I kan komme i gang på jeres skole.

Tidligere sprogstart - en ny begynderdidaktik med fokus på flersproglighed

En spire. Logo for projektet Tidligere Sprogstart
© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Lærere fra fem københavnske folkeskoler samarbejdde i projektet med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018. I projektet er pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk blevet udviklet og opdateret.

Med afsæt i international forskning er der i projektet opstillet centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart. De teoribaserede praksisanbefalinger dækker bredt og indeholder anbefalinger til, hvordan børn bedst lærer sprog i en tidlig alder, og hvordan den tidlige fremmedsprogsundervisning kan tilrettelægges på den bedst mulige måde. Find anbefalingerne i filen øverst på siden.

Her på siden kan du læse om begynderdidaktik i den tidligere sprogundervisning, finde artikler med fokus på flersprogethedsdidaktik og blive inspireret af konkrete undervisningsforløb, der er afprøvet i praksis.

Forløb og artikler til tidlig sprogstart i tysk

- med fokus på begynder- og flersprogethedsdidaktik