Tidlig sprogstart

I projekter med fokus på tidlig sprogstart har sproglærere og faglige konsulenter udviklet pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i tysk.

På denne side findes inspiration til fremmedsprogsundervisningen i de mindste klasser. Læs om projektet ”Tidligere sprogstart - en ny begynderdidaktik med fokus på flersproglighed” og find de pædagogiske metoder og materialer, som projektet har udviklet til den lovpligtige sprogstart i 1. klasse for engelsk og 5. klasse for tysk og fransk.

Læs også om, hvordan skoler i Aalborg og Tønder er startet med tysk endnu tidligere, og få inspiration til, hvordan I kan komme i gang på jeres skole.

 

En spire. Logo for projektet Tidligere Sprogstart
© Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen

Lærere fra fem københavnske folkeskoler samarbejdde i projektet med faglige konsulenter fra Københavns Universitet og Københavns Professionshøjskole fra 2016 til 2018. I projektet er pædagogiske metoder og materialer til tidlig sprogundervisning i engelsk, fransk og tysk blevet udviklet og opdateret.

Med afsæt i international forskning er der i projektet opstillet centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart. De teoribaserede praksisanbefalinger dækker bredt og indeholder anbefalinger til, hvordan børn bedst lærer sprog i en tidlig alder, og hvordan den tidlige fremmedsprogsundervisning kan tilrettelægges på den bedst mulige måde. Find anbefalingerne i filen øverst på siden.

Her på siden kan du læse om begynderdidaktik i den tidligere sprogundervisning, finde artikler med fokus på flersprogethedsdidaktik og blive inspireret af konkrete undervisningsforløb, der er afprøvet i praksis.

Forløb og artikler til tidlig sprogstart i tysk

- med fokus på begynder- og flersprogethedsdidaktik

Opgaver som elever skal løse Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Elever på gangen Fotograf: Katrine Catalan

Eleverne har fokus på de farverige balloner Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 18. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.