Kultur og samfund

Forståelse for kultur og samfund er en del af at lære et sprog.

Undervisningen skal have fokus på, at eleverne både skal forstå tysksprogede kulturer og formidle denne forståelse. Du kan for eksempel arbejde med digitale medier som indgang til kontakt med mennesker fra tysktalende områder. Det giver både viden om sproget, området og kulturen.

Læs mere om kompetenceområdet kultur og samfund i Faghæftet for tysk
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find inspiration og ideer til, hvordan du kan sætte fokus på kultur og samfund og autentisk kommunikation her.

Siden er opdateret 30. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.