Artikel

Inspiration til lokal kapacitetsopbygning

I vejledningen findes inspiration til skoler og kommuner til arbejdet med implementering af teknologiforståelse i den obligatoriske undervisning.

Vejledningens indhold

I vejledningen, som kan hentes ovenfor, kan du læse om de fire væsentligste tematikker for implementering af teknologiforståelse som fag og som faglighed: ledelse, organisering, lokal kompetenceudvikling og de fysiske rammer. 

Formålet med vejledningen er at give inspiration til lokal kapacitetsudvikling, så man på skolerne nemmere kan adressere de udfordringer, som kan opstå i relation til arbejdet med opbygningen af teknologiforståelse. 

Vejledningen udfolder de fire temaer, som er nævnt ovenfor, og inddrager erfaringer fra selve forsøgsafviklingen ved at give forslag til refleksionsprocesser, som eksempelvis kan bruges som inspiration af skolens ledelse og forvaltningen til at understøtte den faglige udvikling. 

 

Kreditering

Børne- og Undervisningsministeriet står bag forsøget, som blev gennemført af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN, VIA University College og Læremiddel.dk med Rambøll Management Consulting som underleverandør.

I forbindelse med forsøgsprogrammet er der udviklet undervisningsforløb, inspirationsmaterialer og vejledninger i samarbejde med de 46 deltagende skoler i forsøget med fokus på at undersøge, hvorvidt og hvordan fagligheden teknologiforståelse kan gøres til en del af den obligatoriske undervisning. Materialerne skal inspirere lærere, vejledere, ledere og forvaltningsrepræsentanter, give dem nye indsigter og styrke deres arbejde med teknologiforståelse. Denne vejledning er en del af dette materiale.

Siden er opdateret 20. september 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.