Artikel

Projekt: Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale

Hvad er vigtigt, hvis professionshøjskoleundervisere skal kompetenceudvikles teknologiforståelsesfaglighed? Det undersøger dette projekt.

Hvis eleverne skal tilegne sig teknologiforståelse som ny faglighed, må lærere og pædagogisk personale have kompetencer inden for fagligheden og kunne omsætte den til praksis i egen undervisning.

Udviklingen af en ny teknologiforståelsesfaglighed på skolerne kræver tilsvarende, at professionshøjskolerne har kompetencer til at uddanne lærere og øvrigt pædagogisk personale i fagligheden. Derfor fokuserede en del af forsøgsprogrammet med teknologiforståelse på kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen og efter/videreuddannelse af lærere.

 

Om kompetenceudviklingsprojektet

Fageksperter fra professionshøjskoler og universiteter har i projektet skabt et vidensgrundlag, som har været fundamentet for udvikling og afprøvning af didaktiserede kompetenceudviklingsforløb for undervisere på professionshøjskolerne.

Kompetenceudviklingsforløbene havde til formål at gøre underviserne i stand til at afprøve udvalgte didaktiske og pædagogiske tilgange til elementer af teknologiforståelse i deres undervisning på læreruddannelsen og i efter/videreuddannelsen af lærere.

Formålet med projektet var at skabe viden om, hvordan der kan kompetenceudvikles inden for teknologiforståelse. Derfor er der i projektet både udviklet og afprøvet kompetenceudviklingsforløb. Den viden, der er skabt i projektet, er sammen med en række andre videnskilder – herunder evalueringen af forsøg med teknologiforståelse på 46 forsøgsskoler–  en del af grundlaget for en politiske beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen.

Kompetenceudviklingsprojektet består af tre delelementer:

  1. Vidensnetværk bestående af fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler.
  2. Udvikling af kompetenceudviklingsforløb for undervisere på læreruddannelsen og i efter/videreuddannelsen af lærere.
  3. Afprøvning af praksisnære kompetenceudviklingsforløb for lærerstuderende, grundskolelærere og øvrigt pædagogisk personale.

Vidensnetværket består af 12 forskere og fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler. Alle seks professionshøjskoler og fire universiteter er repræsenteret i netværket. Vidensnetværket har understøttet udviklingen af et fagligt, didaktisk og pædagogisk vidensmiljø og bidraget med metoder og tilgange inden for en ny teknologiforståelsesfaglighed.

Vidensnetværket har udviklet og afholdt kompetenceudviklingsforløb om teknologiforståelse for 30 udvalgte undervisere på læreruddannelsen og i efter/videreuddannelsen af lærere. Kompetenceudviklingsforløbene blev udarbejdet med afsæt i forsøgs-Fælles Mål og med blik for både teknologiforståelsesfagligheden, fagdidaktik og konkrete teknologier.

En central del af kompetenceudviklingen bestod i, at de deltagende professionshøjskoleundervisere udviklede og afprøvede egne undervisningsforløb for lærerstuderende, grundskolelærere og øvrigt pædagogisk personale.

 

Organisering

Projektet blev gennemført som et koordineret sektorprojekt mellem Københavns Universitet, IT-Universitetet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Danske Professionshøjskoler med Københavns Professionshøjskole som koordinator. Projektet løb fra 2020 til udgangen af 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.