Artikel

Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale

Kompetenceudvikling af professionshøjskolelærere skal styrke teknologiforståelsesfagligheden.

Hvis eleverne skal tilegne sig teknologiforståelse som ny faglighed, må lærere og pædagogisk personale have kompetencer inden for fagligheden og kunne omsætte den til praksis i egen undervisning. Udviklingen af en ny teknologiforståelsesfaglighed ude på skolerne kræver tilsvarende, at professionshøjskolerne har kompetencer til at uddanne lærere og pædagogisk personale i fagligheden. Derfor fokuserer en del af forsøget med teknologiforståelse på kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen og efter/videreuddannelsen.

 

Om kompetenceudviklingsprojektet

Denne del af forsøget går ud på, at fageksperter fra professionshøjskoler og universiteter skaber et vidensgrundlag, som danner fundamentet for udvikling og afprøvning af didaktiserede kompetenceudviklingsforløb for undervisere på professionshøjskolerne. Kompetenceudviklingsforløbene gør underviserne i stand til at afprøve udvalgte didaktiske og pædagogiske tilgange til elementer af teknologiforståelse i deres undervisning på læreruddannelsen og efter/videreuddannelsen.

Formålet med projektet er at skabe viden om, hvordan der kan kompetenceudvikles inden for teknologiforståelse. Derfor skal der i projektet både udvikles og afprøves kompetenceudviklingsforløb. Den viden, der skabes i projektet, skal sammen med en række andre videnskilder – herunder det store forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen –  danne grundlag for den politiske beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen.

Kompetenceudviklingsprojektet består af tre delelementer:

  1. Vidensnetværk bestående af fageksperter.
  2. Udvikling af kompetenceudviklingsforløb for undervisere på læreruddannelsen og efter/videreuddannelsen.
  3. Afprøvning af praksisnære kompetenceudviklingsforløb for lærerstuderende, grundskolelærere og øvrigt pædagogisk personale.

Vidensnetværket består af 10 fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler. Alle seks professionshøjskoler og fire universiteter er repræsenteret i netværket. Vidensnetværket understøtter udviklingen af et fagligt, didaktisk og pædagogisk vidensmiljø og bidrager med metoder og tilgange inden for en ny teknologiforståelsesfaglighed.

Vidensnetværket udvikler og afholder kompetenceudviklingsforløb om teknologiforståelse for 30 udvalgte undervisere på læreruddannelsen og efter/videreuddannelsen. Kompetenceudviklingsforløbene udarbejdes med afsæt i Fælles Mål og med blik for både teknologiforståelsesfagligheden, fagdidaktik og konkrete teknologier.

En central del af kompetenceudviklingen består i, at de deltagende professionshøjskoleundervisere skal udvikle og afprøve undervisningsforløb for lærerstuderende, grundskolelærere og øvrigt pædagogisk personale.

 

Organisering

Kompetenceudviklingen udføres som et koordineret sektorprojekt mellem Københavns Universitet, IT-Universitetet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Danske Professionshøjskoler med Københavns Professionshøjskole som koordinator. Projektet løber fra 2020 til udgangen af 2021.