Om forsøget

Et tre-årigt forsøg med teknologiforståelse som en ny faglighed i folkeskolen er i gang. Formålet med forsøget er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen med henblik på, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

I forsøget afprøves teknologiforståelse både som et selvstændigt fag og som en faglighed, der er integreret i en række af fag, herunder samfundsfag, dansk og billedkunst.

Den nye faglighed indeholder fire kompetenceområder. Der skal arbejdes med digital myndiggørelse, herunder kritisk undersøgelse og forståelse af digitale artefakter som applikationer eller apps og med digital design med vægt på at tilrettelægge og gennemføre designprocesser. Desuden har faget fokus på computationel tankegang, hvor eleverne skal analysere, modellere og strukturere data og dataprocesser samt teknologisk handleevne, der blandt andet handler om at mestre computersystemer, digitale værktøjer og at kunne programmere.

Find information om forsøget her på siden.

 

Videoerne herunder introducerer den samlede faglighed i forsøgsfaget og præsenterer de fire kompetenceområder.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
© Børne- og Undervisningsministeriet

Digital myndiggørelse

© Børne- og Undervisningsministeriet

Digital design og designprocesser

© Børne- og Undervisningsministeriet

Computationel tankegang

© Børne- og Undervisningsministeriet

Teknologisk handleevne

 

To forsøg i et

Der er 46 deltagende skoler i forsøget, og de skal medvirke i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne. I forsøget skal der arbejdes med både teknologiforståelse som et selvstændigt fag og med teknologiforståelse som en faglighed integreret i udvalgte eksisterende fag (dansk, matematik, billedkunst, natur/teknologi, håndværk og design, samfundsfag og fysik/kemi). Gennem forsøget vil skolerne blive understøttet både økonomisk og fagligt.

Fælles Mål for teknologiforståelse
Fælles Mål for teknologiforståelse som selvstændigt fag er udarbejdet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af et formandskab bestående af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter. Den rådgivende ekspertgruppe har også stået i spidsen for at udvikle indholdet til den anden del af forsøget, hvor teknologiforståelse skal integreres i en række af de eksisterende fag i folkeskolen. 

Er din skole med?
Du kan finde vejledningen om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning samt en time- og økonomimodel nedenfor. Du kan også læse mere om teknologiforståelse og finde spørgsmål og svar for deltagende skoler nederst på siden. Kompetenceudviklingen af lærerne starter op, inden de første elever begynder på undervisningen i teknologiforståelse i foråret 2019.

Er din skole ikke med?
Det vil også igennem hele forsøgsperioden være muligt for alle at følge forsøget her på emu.dk og via forsøgets egen hjemmeside, hvor der også findes prototyper på forløb: tekforsøget.dk

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: teknologiforstaaelse@UVM.dk
Har du mindre opklarende spørgsmål, kan du også kontakte os direkte: Fuldmægtig Signe Illum LIndegren Pedersen, siped2@stukuvm.dk, tlf. 3392 5405.

 

Mulighed for forsøgsforlængelse

Børne- og Undervisningsministeriet har besluttet, at de 22 skoler, der afprøver teknologiforståelse som selvstændigt fag i folkeskolen, tilbydes forlængelse af forsøgsgodkendelsen fra skoleåret 2021/2022 til og med skoleåret 2022/23. Det giver forsøgsskolerne mulighed for at arbejde videre med teknologiforståelse, indtil der er truffet en politisk beslutning om fagligheden i folkeskolen fremadrettet. Dermed kan de opretholde den faglige kapacitet og de kompetencer, der er opbygget undervejs i forsøget.

De 22 skoler, der afprøver teknologiforståelse som selvstændigt fag, har fået godkendelse til at fravige folkeskolelovens § 5, stk. 2, og skolerne kan dermed fortsat have obligatorisk undervisning i faget. Da forsøgsgodkendelsen udløber i juni 2021, er en forlængelse af forsøgsgodkendelsen er nødvendig, hvis skolerne vil fortsætte med at undervise i teknologiforståelse som selvstændigt fag.

De 24 skoler, der afprøver teknologiforståelse integreret i eksisterende fag, kan fortsætte undervisningen, da de ikke fraviger folkeskoleloven.

Efter skoleåret 2020/21 skal forsøg med teknologiforståelse evalueres, og der skal træffes en politisk beslutning om, hvorvidt samt eventuelt hvordan og hvornår teknologiforståelse skal indgå i undervisningen i folkeskolen.

Forsøgsskolerne har modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om muligheden for forsøgsforlængelse og retningslinjerne for tilmelding.

 

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om:

Siden er opdateret 23. februar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.