Forskning og viden

Evaluering af forsøg med teknologiforståelse

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen. Evalueringen af forsøget kan læses her.

Formål

Formålet med forsøget har været at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

 

Hovedpointer

Evalueringen viser, at lærere og elever opfatter teknologiforståelse som en vigtig og relevant faglighed i folkeskolen. Forsøgsskolerne oplever dog, at det er udfordrende at arbejde med en ny faglighed.

Mange blandt det pædagogiske personale oplever for eksempel, at fagligheden er vanskelig at forstå og omsætte til undervisning, og de oplever i varierende grad at være kompetente til at gennemføre undervisningen i teknologiforståelse. Flertallet efterspørger i interviews formaliseret kompetenceudvikling tæt på egen praksis.

Lærere og elever på forsøgsskolerne oplever, at undervisningen i teknologiforståelse er særligt lærerig og motiverende, når eleverne arbejder kreativt, udforskende og med konkrete teknologier mellem hænderne.

Resultaterne i slutevalueringen indikerer samlet set, at elevernes kompetencer i teknologiforståelse er blevet styrket i løbet af forsøgsperioden. Evalueringen kan dog ikke konkludere på, om elevernes udvikling er en effekt af selve forsøget, da den også kan skyldes andre forhold, for eksempel at eleverne bliver ældre og bruger mere digital teknologi. Det pædagogiske personale peger dog på, at elevernes kompetencer i teknologiforståelse er styrket som følge af undervisningen.

 

Om forsøget

  • I forsøget er teknologiforståelse afprøvet både som et selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag.
  • Forsøg med teknologiforståelse er afviklet fra 2018-2021.
  • I alt 46 skoler har deltaget i forsøget.
  • Læs mere om forsøget, Fælles Mål og se videoer med eksempler fra praksis her på emu.dk.

 

Kreditering

Evalueringen er gennemført af Rambøll Mangament Consulting, som er underleverandør til det konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, University College Nordjylland, VIA University College, Læremiddel.dk (Nationalt videncenter for læremidler), som varetog gennemførelsen af forsøget.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.