Innovation og entreprenørskab

At tænke nyt, at skabe og at iværksætte er nøgleord i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

I teknologiforståelse skal eleverne skabe, udvikle, handle og samarbejde  med udgangspunkt i digitale teknologier. Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling.  Der arbejdes med elementer af innovation og entreprenørskab indenfor alle kompetenceområder i teknologiforståelse som fag.

Læs om arbejdet med innovation og entreprenørskab i undervisningen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.