Aktivitet

Flowcharts

Flowcharts er en metode til at udtrykke en algoritme grafisk og entydigt.

I nedenstående video bliver metoden flowcharts udfoldet i forhold til teknologiforståelse. Videoen kan bruges af læreren som baggrund og inspiration til en gennemgang af begreber for klassen, eller den kan ses sammen med eleverne.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Undervisningsaktivitet: Undersøgelse af hverdagsteknologier

I denne aktivitet benyttes flowcharts til at beskrive, hvordan eleverne forestiller sig, at en given teknologi fungerer, ud fra deres erfaringer og kendskab til teknologien.

Formålet er, at eleverne lærer at anvende flowcharts til at udtrykke en algoritme ved hjælp at geometriske symboler.

 

Målgruppe og tidsforbrug

Aktiviteten er henvendt til udskolingen og de ældste elever på mellemtrinnet.

Anslået tidsforbrug: To lektioner.

 

Tilrettelæggelse

Først introduceres eleverne til metoden flowcharts, og dernæst anvender de metoden i forbindelse med en velkendt teknologi. Til sidst samles op fælles, og klassen kan drøfte forskellige løsninger.

Materialer

  • Computer/iPad
  • Papir og skriveredskaber eller programmet “Flowcharts” på SkoleTube.

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er opbygget i tre faser. Aktiviteten kan rammesættes og perspektiveres via en fælles introduktion til metoden, eventuelt med udgangspunkt i videoen. Hvis sproget er en udfordring for dine elever, kan du stoppe centrale steder undervejs og sikre, at de har forstået indholdet.

1. Introduktion

Først kan du introducere metoden og de symboler, der hyppigst anvendes, når vi laver flowcharts.
 

Oversigt med mest anvendte flowchartsymboler
© Eva Petropouleas

Herefter kan du præsentere en række teknologier, som er velkendte for eleverne, og lade eleverne supplere med andre. Det kan være teknologier som:

  • Spotify
  • Robotstøvsuger (eller plæneklipper)
  • Espressomaskine
  • Vaskemaskine
  • Døralarm
  • Bluetooth-højtalere.

2. Gruppearbejde

Eleverne kan i denne fase arbejde i grupper. Grupperne kan vælge en teknologi, de vil tage udgangspunkt i, eller alle elever kan arbejde med den samme teknologi. Hvis det er en kompliceret teknologi, kan eleverne vælge kun at se på en enkelt funktionalitet i teknologien.

Det kan for eksempel være at søge efter en sang på Spotify eller at koble bluetooth-højtalere til en telefon.

Eleverne kan derefter forsøge at forestille sig, hvordan et flowchart for denne funktionalitet kan se ud, og hvilke beregninger, instruktioner og betingelser, der eventuelt benyttes. Det er vigtigt, at det ikke kun er brugerens interaktion, der beskrives, men selve algoritmen, som teknologien anvender for at kunne udføre handlingen.

Herefter kan eleverne tegne deres flowcharts i hånden eller benytte programmet “Flowcharts” på SkoleTube.

3. Afslutning og opsamling

Grupperne kan præsentere deres flowcharts i klassen, og der er mulighed for at diskutere ligheder og forskelligheder mellem de forskellige løsninger.

 

Udvidelser og forslag til videre arbejde

Du kan udvide aktiviteten ved at lade eleverne præsentere og få feedback undervejs. Aktiviteten kan også indgå som en del af en større teknologianalyse, hvor eleverne både undersøger hardware og software i en given teknologi.

 

Inspiration

På emu.dk findes 20 forløb, som er udarbejdet til forsøgsfagligheden teknologiforståelse. Videoen øverst på siden kan med fordel anvendes til at udfolde metoden flowchart, hvis du anvender et af de 20 undervisningsforløb. Det er særligt oplagt at komme ind på flowcharts i forbindelse med forløbene:

 

Kreditering

Aktiviteten og begrebsguidevideoen er udviklet af Eva Petropouleas, CFU Absalon, Malte von Sehested, CFU KP og Mark Holler, CFU UCN.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.