Eksempel fra praksis

LOMA: Egen skolemad – hvorfor og hvordan?

Denne case er en introduktion til fælles mad og måltider i en ’LOMA-lokal mad’-undervisning, der har til formål at fremme sundhed, læring og trivsel.

Det er et mål, at eleverne udvikler handlekompetence i form af viden og færdigheder via projektorienteret undervisning. Forløbet her er tværfagligt og kombineres med Åben Skole.

Formålet er at fremme elevernes sundhed, læring og trivsel med afsæt i fælles mål. Forløbet er beregnet til mellemtrinnet, for eksempel 6. årgang. Den didaktiske metode er undersøgelsesbaseret, praksisfaglig og projektorienteret. Undervisningen er tværfaglig ud fra temaet: ’Vi laver selv vores skolemad – hvorfor og hvordan?

 

Tværfaglig projektuge i LOMA-lokal mad

De fag, der indgår i projektugen er dansk, madkundskab, sundhed, natur/teknologi og idræt. Det er et mål, at eleverne udvikler øget handlekompetence via oplevelse, fordybelse, virkelyst og kritisk tænkning. Formatet er en 5-dages projektuge, hvor det normale skema er helt brudt op, således at alle lærere kan samarbejde omkring undervisningen og har medejerskab.

 

Før LOMA-ugen

Et par uger før projektugen præsenterer lærerne projektets tema for eleverne via forskelligt ’trigger’-materiale. Det skaber nysgerrighed i forhold til spørgsmål som: Hvordan kan vi selv lave vores skolemad? Hvor kan vi købe lokale og bæredygtige råvarer? Hvor skal vi spise det fælles måltid?

Som oplæg til projektugen planlægger lærerne en ekskursion til et økologisk gartneri eller landbrug i lokalområdet. Målet er, at eleverne får indsigt i, hvordan eksempelvis grøntsager, mælk og kød bliver produceret på bæredygtige vilkår. Råvarer fra gården indgår i undervisningsforløbet. Spørgsmål, oplæg og introduktion danner grundlag for indholdet i LOMA-ugens værksteder.

Lærerne laver arbejdsgrupper på tværs af alle klasser i årgangen med henblik på at give nye muligheder for kendskab og venskab. Eleverne har medindflydelse i forhold til, hvilken mad de skal tilberede og servere den dag, de har madværksted. Maden skal leve op til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen. Alle forældre og landmanden, som eleverne har besøgt, modtager en invitation fra eleverne til at spise med den næstsidste dag.

Til projektugen udvikler lærerne 5 værksteder, hvoraf madværkstedet er et fast element. I madværkstedet tilbereder grupperne mad til et fælles måltid for lærere og elever hver dag. Dette kan foregå i madkundskabslokalet eller i et klasselokale med voksdug på borde og elektriske kogeplader.

De øvrige værksteder kan være undersøgelsesværksteder med vægt på natur/teknologi, praksis-musisk værksted med vægt på sang og musik, bevægelsesværksted med vægt på fysisk bevægelse og forbrænding, dansk- og it-fagligt værksted med vægt på tekster, billeder, formidling og deling. Alle grupper skal arbejde på skift en dag i alle værksteder i løbet af projektugen. Lærerne samarbejder omkring planlægning af undervisning i hvert værksted i henhold til Fælles Mål og udvalgte læringsmål for det fælles tema.

 

Under LOMA-ugen

Lærerne stilladserer elevernes samarbejde og går selv foran og viser det gode eksempel på professionelt teamsamarbejde i værkstederne.

Der er obligatorisk for alle at deltage i det fælles måltid hver dag i projektugen. Der er lagt bordkort ud og måltidet varer 20-30 minutter, hvor eleverne spiser sammen med lærerne i en hyggelig atmosfære. Efter frokost rydder madholdet op i køkken og spisesal.

I lektionerne efter frokost er der samtale om dagens forløb, og eleverne arbejder med logbog i egen klasse. Her er det i forvejen aftalt, hvordan eleverne skal reflektere over egen læring i forhold til læringsmål. Endvidere kan eleverne træne LOMA-relevante færdigheder eller begreber. Fx via spil og læsning.

Den næstsidste dag kommer forældrene på besøg, og eleverne dækker et pænt bord med bordkort.

 

Efter LOMA-ugen

Lærere og elever gennemfører evaluering i forhold til de opstillede trivsels- og læringsmål den første dag efter projektugen. Lærerne opsamler resultater og læremidler fra evalueringerne og deler dette online med deres team til brug for planlægning den næste LOMA-projektuge. Erfaringerne kan indgå i drøftelser omkring etablering af madordning med afsæt i LOMA på skolen.

 

Inspiration

lomaskole.dk findes eksempler på flere LOMA-casebeskrivelser.

På lomaskole.dk under læringsaktiviteter findes ligeledes eksempler på enkle opskrifter på ’mad til mange’.

Se evaluering af LOMA-projektet hos Danmarks Evalueringsinstitut på eva.dk.

 

Kreditering

Udviklet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed. Læs mere på projektets hjemmeside, styrkmaddannelse.dk

Casen er udarbejdet af Dorte Ruge, Phd. og seniorforsker på UCL, Afdeling for Anvendt forskning i Pædagogik og Samfund. Email: doru@ucl.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.