Redskab

Læremidler, maddannelse og sundhedspædagogik

Her præsenteres en model, der kan anvendes til at vælge, vurdere og didaktisere læremidler til undervisningen, hvor målsætningen er at styrke maddannelse og sundhed.

Sundhed og maddannelse i læremidler

Der findes mange gode læremidler, der beskæftiger sig med mad, måltider og sundhed – både hos forlagene og hos forskellige organisationer, der har en aktie i fødevare- og sundhedsverdenen. Bag hver af disse læremidler ligger et bestemt sundhedssyn, som på enten direkte eller indirekte vis kommer til udtryk gennem læremidlets indhold og opgaver.

Læremidler er materialer, værktøjer eller redskaber, der anvendes i undervisnings- og læringssammenhænge med elevernes læring som mål. Man kan skelne mellem forskellige typer af læremidler, for eksempel funktionelle, semantiske og didaktiske (Hansen & Skovmand 2011). Det er særligt de didaktiske læremidler, vi kigger på her.

Didaktiske læremidler er karakteriserede ved at være fremstillet med en hensigt om undervisning i et bestemt indhold. Det kan eksempelvis være et filmklip om kostrådene, en grundbog om kroppen eller en metodevideo om, hvordan man fremstiller en gærdej. Didaktiske læremidler har en indlejret didaktik. Det vil sige, at der er truffet en række didaktiske valg med hensyn til indhold, mål, arbejdsmetoder, evaluering m.m.

Der er udviklet flere gode redskaber til at vurdere læremidler og deres anvendelighed. Læs for eksempel om emnet under temaet Valg af læremidler eller på læremiddel.dk.

Modellen her kan anvendes som et supplement til en læremiddelanalyse med særlig interesse i at vurdere, hvilket syn på sundhed, læremidlet repræsenterer. Modellen giver dertil et bud på en række spørgsmål, der kan hjælpe læreren med at sætte fokus på et bredt og positivt sundhedssyn, den sundhedspædagogiske tilgang og maddannelse i undervisningen.

© Udviklet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed

Når læreren eller pædagogen skal udvælge et læremiddel til undervisningen inden for mad og måltider, kan modellen altså bidrage med en række relevante refleksionsspørgsmål, der hjælper med at sikre, at undervisningen får det tilsigtede fokus i forhold til at styrke elevernes maddannelse og deres forståelse for sundhed i en bred og positiv forstand.

 

Kreditering

Udviklet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed. Læs mere på projektets hjemmeside, styrkmaddannelse.dk

Artiklen er udarbejdet af Camilla Damsgaard, Lektor ved Professionshøjskolen UCN, Læreruddannelsen i Aalborg


Benn, J. (2016). Fra kvindelig husgerning over hjemkundskab til madkundskab. Historie, filosofi og didaktik. København: UPress

Hansen, T. I. & Skovmand, K. (2011). Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis. Århus: Klim s. 17-34

Jensen, B.B. (2017). Deltagelse som forudsætning for læring, trivsel og sundhed. I Schulz, A. & von Seelen, J. (red.) (2017). En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. København: Akademisk Forlag s. 25-48 

Simovska, V. Pedersen, U., Jensen, J. M. & Broström, S. (2015). Helhedsorienteret sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. I Simovska, V. Pedersen, U., Jensen, J. M. & Broström, S. (red.) (2015). Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats. Frederikshavn: Dafolo  s. 11-28

Undervisningsministeriet (2018). Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. www.emu.dk [14.04.2020] https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/GSK.%20L%C3%A6seplan.%20SSF…


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.