Artikel

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Forældre kan være vigtige samarbejdspartnere, når det kommer til at styrke maddannelse og sundhed i skoleregi. Derfor spiller samarbejdet om mad og måltider mellem skole og hjem en stor rolle.

Det er forældrene, der har ansvaret for at træffe valg i forhold til børnenes madvaner, og det ansvar følger med ind i skolen, hvor eleverne indtager et af dagens hovedmåltider og ofte et eller flere mellemmåltider. Det kan være i form af en sund madpakke, som eleverne har fået med hjemmefra eller gennem anvendelse af skolernes forskellige sunde madtilbud. Eksempelvis en skolebod, et frugttilbud eller en madordning.

Hvor forældrene har hovedansvaret for at træffe sunde madvalg sammen med deres børn, har skolen et vigtigt ansvar i at sikre, at eleverne har de rette rammer til at spise deres måltider i, samt at den mad, der tilbydes fra skolens side, er sund, mættende og velsmagende. Læreren eller pædagogen har en betydningsfuld opgave i at etablere gode rammer for måltiderne, så eleverne sammen kan spise deres mad i rolige og hyggelige omgivelser. Der kan være mange bud på den gode praksis, og derfor er samarbejdet mellem skole og hjem vigtigt.

På baggrund af forskning vedrørende rammer for mad og måltider i skolen er Fødevarestyrelsen i gang med at udvikle nye anbefalinger og konkret inspiration til hverdagen til rammer om børn og unges måltider i skoler og fritidsordninger. De handler både om de organisatoriske, sociale, fysiske og pædagogiske rammer omkring måltiderne. Anbefalingerne forventes udgivet i efteråret 2020 på altomkost.dk. Et af rådene vedrører netop samarbejdet mellem skole og hjem. Samtidig sættes der fokus på betydningen af et bredt samarbejde, hvor både ledelse, skole- og forældrebestyrelse, lærere, elever, pædagogisk personale, sundhedsplejerske, forældre og eventuelt madprofessionelle, der laver mad til eleverne i skoler og fritidsordninger, involveres i samarbejdet om måltiderne i skolen.

 

Forældre som resurser i det pædagogiske arbejde med mad og måltider

Ud over forældrenes involvering i samarbejdet omkring mad og måltider i frikvartererne, kan de eller andre familiemedlemmer også med fordel involveres i en lang række øvrige pædagogiske og faglige aktiviteter i skolen.

Det er ikke ualmindeligt, at der blandt forældrene i en klasse findes ansatte inden for erhverv, der beskæftiger sig med mad og måltider. Det kan for eksempel være en bager, kok, landmand, mejerist eller en person med en anden fødevarefaglig baggrund. I forbindelse med klasseaktiviteter, der vedrører fødevarefaglige områder, kan det være interessant at invitere en forældreresurse ind til at fortælle om erhvervet eller måske endda præsentere eller undervise i faglige aktiviteter fra erhvervet. Man kunne også forestille sig, at der i den åbne skoles eller udeskolens regi kunne arrangeres faglige besøg på landbrug, i butikker eller virksomheder gennem kontakten til forældrene.

Når emnet er mad- og måltidskultur i madkundskabsundervisningen, kan læreren med fordel invitere forældre med en anden etnisk baggrund end dansk til at komme og fortælle om deres madkultur. Under besøget kan klassen tilberede typiske måltider fra kulturen sammen med forældrene, og måltidet kan nydes sammen, mens der tales om forskelle og ligheder mellem kulturer. Et sådant forløb kan være med til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer og kan samtidig bidrage til en større samfunds- og kulturforståelse, hvilket også er en væsentlig del af såvel dannelsen som maddannelsen.

Det anbefales i denne forbindelse at læse casen Det gode samarbejde mellem skole og forældre omkring skolemad og måltider.

 

Kreditering  

Udviklet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed. Læs mere på projektets hjemmeside, styrkmaddannelse.dk

Udarbejdet af Camilla Damsgaard, Lektor ved Professionshøjskolen UCN, Læreruddannelsen i Aalborg.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.