Redskab

Caféseminaret - En del af politikudviklingens fase 3

Et caféseminar er en dynamisk møde- og debatform, hvor alle bidrager til fælles idéudvikling og løsninger på spørgsmål.

Formålet med caféseminaret er at diskutere, hvordan alle kan bidrage til den fælles mad- og bevægelsespolitik — til glæde for børn og voksne i lokalsamfundet.

Caféseminaret afholdes, når der foreligger et næsten færdigt udkast til en politik. På caféseminaret kan der godt komme forslag om ændringer, men hovedfokus er ikke på formuleringerne i politikken, men på hvordan politikken bliver et værdsat redskab for samarbejdet i hverdagen.

Derfor er det vigtigt, at der er formuleret nogle få konkrete spørgsmål, der skal besvares.

Der kan arbejdes ud fra det overordnede spørgsmål, 'Hvordan bliver politikken en ramme for fælles handling?’, med fire underspørgsmål:

 1. Hvordan kan vi fremme involvering af børnene/eleverne?
 2. Hvordan styrker vi involvering og samarbejde med forældre – hvad kan forældre gøre?
 3. Hvordan videreudvikles de professionelles roller – hvad kan de professionelle gøre?
 4. Hvad kan foreningslivet gøre?

 

Program for caféseminar

Herunder gennemgås et forslag til, hvordan programmet for et caféseminar kan se ud. 

Program

17.15: Velkommen i caféen: Oplæg fra lokal politiker eller forvaltningschef

17.25: Introduktion til aftenens formål og forløb: Oplæg fra caféværten (= mødelederen på arrangementet) og korte oplæg fra ledere og forældrerepræsentanter – hvad vil vi gerne have ud af aftenen? (ca. 5 minutter pr. person)

18.00: Fællesspisning. Alternativt kan man starte med, eller udvide programmet med en fælles leg som eksempel på, hvordan man kan arbejde med bevægelseskulturen

18.30: 1. Caférunde "Hvordan bliver politikken en ramme for fælles handling?". Kort runde med kommentarer til forslaget til fælles politik for maddannelse, måltider og sundhed. Alle drøfter følgende tre spørgsmål:

 • Hvordan kan vi fremme involvering af børnene?
 • Hvordan styrkes involvering og samarbejde med forældre – hvad kan forældre gøre?
 • Hvordan videreudvikles de professionelles roller – hvad kan de professionelle gøre?

19.00: 2. Caférunde: "Besøgsrunde" ved et nyt bord, 20 min.

19.20: 3. Caférunde: "Konkretisering af ideer" ved stambordet 25 min.

19.45 : Plenum: Fremlæggelse af ideer

20.10: Tak for i aften. Afrunding ved cafeværten

Caféværten sørger for, at tiden holdes. Der skal for eksempel gives melding, når der er 10 minutter tilbage, når der er 2 minutter tilbage, og når tiden er gået, og alle skifter bord.

 

Bordformandens rolle - styreark

Bordformandens opgaver er:

 • At sikre, at vi når i mål med svar på alle spørgsmål
 • At være ordstyrer – at fokusere på, hvordan vi bakker op om fælles handlinger for at føre politikkens mål ud i hverdagen
 • At være referent (du skal kunne referere i 2. runde, når du får helt nye deltagere)

 

Konkrete punkter, som bordformanden skal sørge for:

 • 1. runde ved stambordet – hvordan bliver politikken en ramme for fælles handling? (30 minutter)
  • Indled med en hurtig navnerunde
  • Find et navn til jeres café
  • Brug 2 minutter på at få fokus på det – for jer som bordformænd – vigtigste i udkastet til politikken. Er alle med, og skal der suppleres med ideer fra de øvrige gruppedeltagere?
  • Brug maks 5 minutter på hvert spørgsmål
  • Hvert spørgsmål indledes med en runde med korte og konkrete svar – derefter udvælger I et eller to svar, som I går mere i dybden med
 • 2. runde – besøgsrunde – alle spreder sig, og bordformanden bliver siddende og modtager nye gæster. (20 minutter)
  • Ingen navnerunde
  • Bordformanden bruger 10 minutter på at fortælle gæsterne hovedpointer fra gruppens svar
  • Brug 10 minutter på at lade gæsterne kommentere ved at fortælle, hvad deres grupper er kommet frem til af svarmuligheder
 • 3. runde – konkretisering af ideer (25 minutter)
  • Stambordet er samlet igen

Bordformanden indleder med at opsummere for hvert spørgsmål, hvad nyt gæsterne har givet af ideer eller forslag til de svar, I som gruppe lavede i første runde. Ved hvert spørgsmål kommenterer de øvrige deltagere, og det endelige svar skrives på en plakat. Brug højest fem minutter på hvert spørgsmål.

 

Kreditering

Redskabet er udviklet som en del af Børne- og Undervisningsministeriets kompetenceudviklingsindsats Maddannelse, Måltider og Sundhed. Læs mere på projektets hjemmeside, styrkmaddannelse.dk

Udarbejdet af Morten Kromann Nielsen, Seniorforsker, ph.d. ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.