Det kommunikative og funktionelle sprogsyn

I fremmedsprogsundervisningen i skolen er målet, at eleverne lærer at kommunikere på målsproget. Sproget er et redskab, eleverne har brug for, så de kan komme i kontakt med andre sprogbrugere i verden.

gsk_engelsk_intro til film_et kommunikativt og funktionelt sprogsyn

Filmen "Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn" forklarer og giver nogle bud på ovenstående problematikker. Den lægger samtidig op til drøftelser om undervisningen i fremmedsprog. Sådanne drøftelser kan med fordel foregå i fagteamet.

Filmen sætter fokus på:

  • Det kommunikative funktionelle sprogsyn
  • Integreret grammatikundervisning
  • Intersprog
  • Fejlens potentiale
© Børne- og Undervisningsministeriet

Gsk. Engelsk. Introtekst. Et kommunikativt og funktionelt sprogsyn

Undersøgelser har vist, at der i nogle skolers fremmedsprogsundervisning i tysk er meget stort fokus på sprogbrugsregler, hvorimod der i engelskundervisningen nogle steder næsten ikke fokuseres på grammatik og sprogbrugsregler. 

I folkeskolens fremmedsprogsundervisning er det vigtigste, at eleverne lærer at bruge sproget kommunikativt:

  • Hvordan kan du som lærer forberede en sprogbrugsundervisning, der tager højde for de kommunikative mål i faget?
  • Hvornår og i hvilken grad er det hensigtsmæssigt at lave nedslag på sprogbrugsreglerne?
  • Og hvordan kan læreren give eleverne en feedback, der anerkender det, de kan, men samtidig hjælper dem til at blive bedre?

Inspiration til undervisning ud fra det kommunikative og funktionelle sprogsyn