Økonomi

Området økonomi handler om både privatøkonomi og samfundsøkonomi samt elevernes evne til at tage stilling og handle i forhold til dette.

Undervisningen skal gøre eleven i stand til at tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien. Det kan ske gennem indsigt i både globale og lokale forhold og gennem fokus på elevens egen adfærd som forbruger og begreber som økonomisk vækst og bæredygtighed.

Læs mere om kompetenceområdet i Faghæftet for samfundsfag
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Få inspiration til at arbejdet med økonomi her.

Inspiration til undervisningen