It og medier

Digitale indtryk og udtryk er en del af vores hverdag. Der kommer derfor hele tiden nye krav til vores digitale kompetencer.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. Inden for temaet it og medier er der fire elevpositioner: Den kritiske undersøger, den analyserende modtager, den kreative og målrettede producent og den ansvarlige deltager.

It spiller en rolle i samfundsfag på mange måder. For eksempel skal der være fokus på mediernes rolle i emnet politik. Der skal også arbejdes med både kritisk informationssøgning og formidling i digitale medier i området Samfundsfaglige metoder.

Find idéer til arbejdet med it og medier i faget.

GSK. It og medier. Rapport om demonstrationsskoleforsøg

Brug af it og medier i folkeskolen