Innovation og entreprenørskab

At tænke nyt, at skabe og at iværksætte er nøgleord i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

Der findes tre tværgående temaer i folkeskolens fag; sproglig udvikling, it og medier og innovation og entreprenørskab. I arbejdet med innovation og entreprenørskab er der fokus på idéudvikling, proces og produkt.

Samfundsfag har fokus på innovation og entreprenørskab på mange måder. Inden for økonomi er der er der vægt på sammenhængen mellem innovation, bæredygtighed og økonomisk vækst. Overordnet er fagets formål at udvikle forudsætninger for aktiv demokratisk deltagelse og kritisk tænkning.

Læs om det innovative arbejde i undervisningen.

GSK. Innovation. Rapport. Innovation i skolen

Innovation i skolen