Tosprogede elever

Sproglige færdigheder i dansk er afgørende for udbyttet af undervisningen.

Vellykket undervisning i klasser med tosprogede tilrettelægges med fokus på både fag og sprog. Det skaber værdi for alle. Du kan her på siden finde viden og inspiration til din egen undervisning i dansk som andetsprog og på tværs af fag. Ledelser kan finde viden og inspiration til rammer for god undervisning af tosprogede.

Undervisning i dansk som andetsprog
Dansk som andetsprog er et af fagrækkens fag. Hvis en elev er visiteret til dansk som andetsprog, er det obligatorisk at modtage undervisningen. En forudsætning for tosprogede elevers deltagelse i og udbytte af skolens almindelige undervisning er, at ele­verne tilegner sig færdigheder og kompetencer i dansk.

Du kan finde viden og inspiration til organisering og undervisning i faget på siden: Dansk som andetsprog 
Desuden findes viden og inspiration til gældende regler og rammer for undervisning af tosprogede elever her: Et særligt fagområde

Find materialet: Hele  vejen rundt om elevens sprog og ressourcer her.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.