Et særligt fagområde

Ved optagelsen af en tosproget elev på skolen skal der tages stil­ling til, om eleven har behov for undervisning i dansk som andetsprog.

Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

 

Faget dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er et fag i fagrækken, der er beskrevet som et særligt fagområde med to sæt Fælles Mål:

1) Dansk som andetsprog - supplerende
2) Dansk som andetsprog – basis

Folkeskoleloven fastsætter, at der i fornødent omfang gives undervisning i dansk som an­detsprog til tosprogede børn i grundskolen. Det betyder, at undervisningen i dansk som andet­sprog skal gives i et omfang og af en varighed, der modsvarer den enkelte elevs behov og forudsætnin­ger.

Her på siden kan du få indblik i gældende regler og rammer for undervisning af tosprogede elever.

 

Regler og rammer for undervisning af tosprogede elever

Om tosprogede på uvm.dk
På Børne- og Undervisningsministeries hjemmeside kan du læse om indsatser, vejledning og fag målrettet tosprogede elever samt eksisterende lovgivning og publikationer på området: 
Læs om tosprogede elever her (uvm.dk)

Bekendtgørelse
I bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog kan du læse om de gældende regler for folkeskolens undervisning af tosprogede elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog: 
Bekendtgørelse om undervisning i dansk som andetsprog (retsinformation.dk) 

Vejledning
Vejledningen Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever forklarer og uddyber de gældende bestemmelser i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Vejledningen indeholder bl.a. anbefalinger til skolernes organisering og tilrettelæggelse af undervisning af elever med behov for sprogstøtte i dansk som andetsprog – basis og supplerende: 
Vejledning til undervisning af tosprogede elever (uvm.dk)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.