Fremmedsprog

Praksisfaglighed i og på tværs af fagene handler om elevernes kompetence til at koble teori og fag med krop og erfaring.

GSK. Praksisfaglighed. Intro til cases.

Det skal ske så tæt på praksis som muligt, når eleverne udfører og udarbejder handlinger og produkter. I udviklingsprojektet "Praksisfaglighed i skolen" er der udarbejdet cases om arbejdet med praksisfaglighed i fagene og tværfagligt.

En fagcase formidler i tekst og video erfaringer med afprøvning af praksisfaglige undervisningsforløb i udskolingen i konkrete samarbejder mellem grund-og erhvervsskoler. En fagcase præsenterer også en fremgangsmåde til at arbejde med praksisfaglighed i fagene, som er udledt gennem afprøvningen. Endelig indeholder en fagcase en introduktion til en praksisfaglig refleksionsmodel.