Pædagogisk professionelles samarbejde

Samarbejdet mellem pædagoger og lærere kan spille en væsentlig rolle for, hvordan leg, æstetik, kropslighed og kreative virksomheder knyttes til den faglige undervisning.

Dette tema sætter fokus på, hvordan ny kvalitet kan opstå, når pædagoger og lærere i skolen samarbejder. Der stilles også skarpt på begrebet kollektive mestringsforventninger, og på hvordan pædagoger og lærere kan skabe en ny faglighed ved at sammentænke to pædagogiske traditioner.

Her kan du læse om, hvordan kolleger målrettet kan støtte hinanden og herved gøre en positiv forskel for eleverne.

Siden er opdateret 14. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.