Evaluering og feedback

Evaluering og feedback er begreber og aktiviteter, der historisk og nutidigt er tæt sammenvævede med undervisning og pædagogik.

Dette tema sætter fokus på, hvordan evalueringer forbinder sig til forskellige måder at forstå læring på og til elevers udvikling af selvforståelse.

Her kan du læse om, hvordan evalueringer kan være med til at skabe sociale dynamikker, fællesskaber, forskelliggørelser og opdelinger.

Artikel

Læs om evaluering og feedback

Siden er opdateret 14. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.