Dannelse i skolen

Dannelse står centralt som et formål i grundskolen.  Debatten om dannelse er imidlertid præget af forskellige forståelser af, hvad dannelse er.

Begrebet dannelse bruges i mange sammenhænge - ofte uden at det præciseres, hvad vi faktisk mener med dannelse.

Her kan du læse om fremtrædende dannelsesforskeres forskellige syn og perspektiver på dannelse. Blandt andet kan du læse om dannelsesdiskussionen som en kamp, dannelse igennem tiden, samt om lærerens og fagenes rolle i elevernes dannelsesproces. 

Siden er opdateret 14. august 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.