Nyhed

Introduktion til ungdomsuddannelser via digitale aktiviteter og undervisning

Få inspiration til at gennemføre digitale aktiviteter og undervisning, der kan introducere udskolingselever for ungdomsuddannelserne.

En af forudsætningerne for at kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg er at have kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder efter grundskolen. COVID-19 har ændret unges muligheder for at få kendskab til ungdomsuddannelserne, bl.a. gennem aflysning af brobygning og fysiske besøg på ungdomsuddannelserne. Derfor kan du som grundskolelærer og underviser på ungdomsuddannelser nu finde inspiration til at gennemføre introduktion til ungdomsuddannelserne digitalt. 

Se materialerne her:

På UddannelsesGuiden kan man også finde nye videoer og artikler, der kan give unge og deres forældre et indblik i de mange forskellige ungdomsuddannelser, uden at de behøver at besøge uddannelsesinstitutionerne fysisk. Der er bl.a. materialer, der kan give forældre inspiration til, hvordan de kan støtte deres barn i valg af ungdomsuddannelse.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Materialerne er lanceret på baggrund af et tæt samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Danske Gymnasier, Danske HF og VUC, Danske SOSU-Skoler, Efterskoleforeningen, KL og Skolelederforeningen, der har delt deres erfaringer med digital introduktion til ungdomsuddannelserne og deres materialer til unge og undervisere.